Από την τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια της πόλης της Αλεξανδρούπολης,
για τις πολύτεκνες οικογένειες που απέκτησαν παιδί κατά το έτος 2007.

Επιστροφή...